• Drátuj

  Naše intenzivní kurzy černého drátování jsou jedinečné svým obsahem i ambicí skutečně toto tradiční řemeslo naučit.

  Výukové programy „Drátenické řemeslo současnosti“ a “Drátenické řemeslo současnosti II - navazující“ získaly akreditaci MŠMT v souladu s § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. 

  Kurzy jsou v souladu se vzdělávacím program „ Člověk a svět práce „ a mají za úkol seznámit učitele, vychovatele a pedagogy volného času ( v rámci DVPP) s jedním z tradičních lidových řemesel - drátenictvím.

  Kurz je tedy vhodný pro vychovatele, učitele, pedagogy volného času, terapeuty, ale samozřejmě také pro úplně všechny zájemce o toto tradiční staré řemeslo.

  Intenzivní kurz I. - drátenické řemeslo současnosti

   Na kurzu se naučíte základy starého drátenického řemesla, vlastníma rukama vyrobíte originální výrobky, kterými uděláte radost sobě nebo svým blízkým. Nejprve se seznámíte s pomůckami a materiálem. Vzápětí se pustíme do práce, vyrobíte si 3 různé květiny a následně drátovanou mísu a srdíčko, když budete hodně šikovní, stihneme možná vyrobit i něco navíc... Každý absolvent těchto kurzů získá po jeho ukončení osvědčení. A kromě toho si domů odvezete vlastnoručně udrátované výrobky, dobrý pocit ze své šikovnosti a novou dovednost. 

  Délka kurzu : 8 hodin ( možno rozložit i do 4 dnů)

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Intenzivní kurz II. - drátenické řemeslo současnosti - navazující kurz

  Navazující kurz je zaměřen na techniku výpletů a odrátovávání keramických předmětů.

  Budeme vyrábět drátované srdce s minerály dle vlastního výběru (křišťal, achát, amestyst…), přičemž se naučíte vyrobit kostru předmětu, osvojíte si vyplétání plochy, vytvoření háčků a potom budeme odrátovávat keramický květináč nebo keramický hrnek, případně skleněnou nádobu. 

  Každý absolvent tohoto kurzu získá po jeho ukončení osvědčení.

  A kromě toho si domů odvezete vlastnoručně udrátované výrobky, dobrý pocit ze své šikovnosti a novou dovednost.

  Délka kurzu : 8 hodin ( možno rozložit i do 4 dnů )

  V ceně intenzivních kurzů I. a II. jsou veškerý kreativní potřeby ( dráty, korálky, minerály, keramika…) i kleště 

  Dle zájmu lze samozřejmě dohodnou i jiný rozsah kurzu, cenu pak stanovíme podle náplně kurzu a počtu účastníků. 

  (Osvědčení o absolvování kurzů lze ovšem vystavit jen v případě minimálně 8 hodin práce).